Vi gratulerer relasjonskompetente ledere fra PowerTech Solutions AS DISCus®-Sertifisering. Øyvind Fjeld - Merete Proos